fbpx

 

 Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je vložení zápisu do katalogu odkazů na webu https://hubnuti-katalog.cz, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http:// hubnuti-katalog.cz (případně aliasy této domény katalog-hubnuti.cz a hubnutikatalog.cz)

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (tj. zájemců o vložení záznamu) a prodávajícího (dále jen provozovatele webu), kterým je právnická osoba:

 

MICROVISION s.r.o.

zapsaná u Městského d soudu v Praze (oddíl C, značka 298402)

IČO: 02001284, DIČ02001284

Sídlo i korespondenční adresa:

Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2

 

Jednatel: Nataša Řezníčková

 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737303303

 

 

Předmětem koupě je prostor pro záznam v katalogu odkazů, provedení a nastavení záznamu a zvýhodněné zobrazování záznamu. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s vložením a zvýhodněním záznamu, a souhlasí se zveřejněným zněním, které sám dodal nebo které bylo upravenou na základě dohody s provozovatelem webu. Kupující si je vědom a vyloženě souhlasí s tím, že provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za obsah záznamů a že ze strany provozovatele webu se jedná jen o zveřejnění požadovaných informací a odkazů na webové stránky

 

Katalog hubnutí není inzertní portál, jde o informační portál s odkazy, tzv. rozcestník odkazů na webové stránky, produkty a služby týkající se hubnutí. Na základě záznamů v katalogu není možné nic nakupovat ani objednávat, zápisy pouze odkazují na konkrétní místa (online obchody, poradny, služby atd.), kde toto učinit lze.

 

Objednávka a podmínky

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://hubnutí-katalog.cz. Kupující objednávku provádí prostřednictvím objednávkového formuláře a případné fotografie zasílá emailem nebo prostřednictvím Úschovny: www.uschovna.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka na placené služby je právně závazná a kupujícímu a provozovateli webu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. provozovatel webu se zavazuje poskytnout kupujícímu zaplacené služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky na placené služby. Kupující si může prostřednictvím jiného objednávkového formuláře (pro zápis zdarma) objednat i služby zdarma, které se v té době na webu nabízejí a pokud zrovna zdarma jsou (například vložení zápisu do odkazů). K zápisu zdarma si pak může objednat různá placená zvýhodnění dle aktuálního ceníku. Neplacené služby nejsou nárokové a při jejich poskytnutí nevzniká žádná smlouva. Jsou poskytovány pouze na základě ochoty a uvážení provozovatele webu.

Všechna zvýhodnění zápisů se platí na 365 dnů – 1 rok a poté jsou deaktivována. Kupující si je může objednat opětovně na následujících 365 dnů. Pokud kupující v průběhu zaplacených 365 dnů nebude chtít zvýhodněné služby využívat, může požádat o deaktivaci, ale zaplacená částka, ani její poměrná část se nevrací, protože placené úkony pro poskytnutí služby již byly kompletně provedeny.

 

Nárok na poskytnutí služeb

Na služby zdarma není žádný nárok a provozovatel webu může jakýkoliv zápis odmítnout. Pokud kupující vyžaduje placené služby na zápis, který je pro katalog nevhodný nebo se neslučuje se zákony či morálním kodexem, může provozovatel webu takové služby odmítnout, a to i v případě, že je již kupující zaplatil. V takovém případě provozovatel webu do 5ti dnů vrátí kupní cenu kupujícímu a bude kupujícího o tomto kroku informovat.

Záznamy, které si žádný zájemce neobjednal, jsou informace získané z dostupných veřejných zdrojů na internetu a nikdo nemá právo vyžadovat jejich smazání. Provozovatel webu není povinen ani vymazat zápis, který si jakýkoliv subjekt (osoba nebo firma) objednal prostřednictvím formuláře, pokud jde o obsah a informace, které jsou volně přístupné na internetu.

 

 Kupní cena, daňový doklad

V objednávce na stránkách Katalogu hubnutí najdete vždy konečnou cenu produktů a obdržíte fakturu s cenou. Prodávající není plátce DPH.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad  - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. 

 

Způsob a forma úhrady

 

Způsob platby: 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

 

Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem – včetně online bankovnictví
  2. Online platební kartou

 

Forma platby:

  1. Jednorázová platba

 

Bonusy:  

Odkazy na bonusy budou součástí textu předmětu koupě

 

Forma dodání

 Elektronicky – zadáním potřebných údajů nebo parametrů ke zvýhodnění do systému Katalogu

 

 

Odstoupení od smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující o svém odstoupení od této smlouvy informuje prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupení je možné provést v zákonné lhůtě do 14 dnů elektronickou formou na emailu: info@hubnutí-katalog.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury  - daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Provozovatel webu může od smlouvy odstoupit kdykoliv, pokud nebudete požadavek kupujícího v souladu s obchodními podmínkami, zákonem či dobrými mravy, a to i v průběhu zaplaceného období, žádá-li kupující nepřijatelné změny v obsahu svého záznamuu (inzerce).

 

 

Reklamace

Reklamace je možná v případě že:

  1. Záznam v katalogu není po zaplacení prostoru pro inzerci do 3 dnů zveřejněn (pouze pokud jde o placený záznam – tedy není zdarma)
  2. Zaplacený druh zvýhodnění nefunguje

Způsob uplatnění reklamace:

Zákazník uplatní reklamaci emailem na adrese: info@katalog-hubnutí.cz

Způsob vyřízení reklamace:

Oprava, úprava či zapsání tak, aby vše bylo funkční. V případě vyřizování reklamace, se lhůta 14ti dnů garance na vrácení peněz počítá znovu od úplného vyřízení reklamace.

 

 

Ochrana údajů

 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.hubnuti-katalog.cz/index.php/ochrana-osobnich-udaju-web-hubnuti

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://hubnuti-katalog.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.