fbpx

Články o léčivech a doplňcích stravy

Rozdíl mezi léčivy a doplňky stravy

Jaký je rozdíl mezi doplňky stravy a volně prodejnými léčivými přípravky? V lékárně je dostupná celá řada doplňků stravy a volně prodejných léčivých přípravků a mnohdy tedy bývá pro spotřebitele obtížné vyznat se v záplavě těchto výrobků.

Pro spotřebitele bývá obtížné se vyznat v záplavě výrobků dostupných v lékárnách „bez lékařského předpisu“ a zejména spolehlivě odlišit dva základní typy těchto výrobků – doplňky stravy a léčivé přípravky. Pro snazší orientaci odkazujeme na vyjádření SÚKL k rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků.


Zde pouze uvádíme, v čem spočívá hlavní rozdíl mezi uvedenými typy výrobků, a dále informace ke způsobu jejich označování vyplývající z platných právních předpisů (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů):

  • Účinnost je posuzována pouze u léčivých přípravků. 
  • U doplňků stravy se posuzuje pouze zdravotní nezávadnost, nikoliv účinnost. Tvrzení uváděná na obalu a v doprovodných materiálech u doplňků stravy tedy nejsou po odborné stránce posuzována (např. zda rostlina obsažená v doplňku stravy skutečně má výrobcem deklarovaný účinek nebo zda výrobek může skutečně příznivě působit při obtížích, které výrobce uvádí). Platná legislativa říká, označování doplňků stravy nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat (§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 225/2008 Sb.)
  • Na obalu doplňku stravy se jako součást názvu uvádí označení „doplněk stravy“ (§ 3  odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 225/2008 Sb.).
  • Na obalu léčivého přípravku a v příbalové informaci je uvedeno tzv. registrační číslo v předepsaném formátu (např. 95/312/99-C) (příloha č. 4 a 5 k vyhlášce č. 228/2008 Sb.).

(Čerpáno ze stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv)

 

V našem KATALOGU najdete odkazy na prodejce produktů na hubnutí

  Přejít na prodejce produktů na hubnutí